Môi trường

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hóa học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước.. môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cây, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên, khoáng sản cần cho sản xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho cuộc sống con người thêm phong phú.

dịch thuật chuyên ngành môi trường
Khái niệm về môi trường là khái niệm phổ biến gần gũi với đời sống, nhưng sự khác biệt địa lý tự nhiên văn hóa đời sống giữa các nước, rào cản ngôn ngữ chính là những khó khăn cơ bản cho các đơn vị dịch thuật trong việc dịch thuật kỹ thuật môi trường hiện đại. bằng cách thức cập nhật thông tin, kiến thức từ những đơn vị đầu ngành về kỹ thuật môi trường trong và ngoài nước như: Cơ quan bảo vệ môi trường, viện khoa học và kỹ thuật môi trường…Dịch thuật và Phiên dịch World Link đã tạo dựng cho mình một kho từ điển chuyên ngành sâu rộng và kho dữ liệu chuyên môn mà không phải từ điển thông thường hay phần mềm dịch thuật nào cũng có thể đáp ứng được.

Cùng với đội ngũ biên dịch giỏi ngoại ngữ và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành môi trường, Dịch thuật World Link tự tin nhận dịch các tài liệu môi trường và làm hài lòng khách hàng với độ chính xác nhất.

World Link đã dịch thuật hàng nghìn tài liệu lớn nhỏ về môi trường cho nhiều đơn vị, công ty. Chúng tôi nhận dịch các tài liệu chuyên ngành môi trường với nhiều lĩnh vực như:

– Dịch thuật tài liệu xử lý nước thải công nghiệp (bảo trì, vận hành, phân tích công nghệ…), xử lý nước thải bệnh viện, xử lý nước thải sinh hoạt…
– Dịch thuật tài liệu luật bảo vệ môi trường
– Dịch thuật tài liệu tài nguyên nước
– Dịch thuật kỹ thuật tài liệu biến đổi khí hậu
– Dịch thuật tài liệu đánh giá các tác động của môi trường
– Dịch thuật tài liệu tài nguyên nước
– Dịch thuật tài liệu bảo vệ môi trường làng nghề
– Dịch thuật tài liệu quản lý chất thải nguy hại

 

Bài viết hữu ích